Spam’den Kurtulma Yöntemleri - I

Wednesday June 20th 2007, 18:22 pm |   |  Web Teknolojileri | by eser s.

Spam’lerden nefret ediyorum. Aynı ÅŸekilde gönderenlerden ve bu iÅŸe yardım ve yataklık yapanlardan da…
Spam atanların kökünü kurutamıyorsak bari bu mesajların bize ulaşmasını engelleyelim. Bunun için bir kaç akıllı yöntem sıralayacağım burada. Bu yöntemlerin her birini ayrı bir yazıda ele alacağım.

Bu yazının da devamında kendi alan adına ve e-posta adresine sahip olanlar için benim de kullandığım bir yöntemi anlatmaya çalışacağım.

En önce gereksinimler:

 • Kendi alan adınız (ör: sahillioglu.net)
 • Bir hosting(web barındırma) hesabı
 • Bu hosting hesabında Cpanel Yönetim Alanı
 • (Cpanel’den eriÅŸebileceÄŸiniz) Spam Assassin
 • (Cpanel’den eriÅŸebileceÄŸiniz) E-posta Filtreleri

Adımlar ve Açıklamalar

1. Cpanel’de Mail > SpamAssassin bölümüne girin.
2. Enable SpamAssassin butonuna tıklayın. SpamAssassin etkin hale getirilecektir.
3. Gene Cpanel’de Mail > SpamAssassin sayfasında Configure SpamAssassin butonuna tıklayın. Gelen sayfada SpamAssassin için gerekli ayarları gözden geçireceÄŸiz. Benim tercih ettiÄŸim ayarlar ÅŸu ÅŸekilde:

 • required_score: 5.0 Benim ayarladığım deÄŸer bu ÅŸekilde. Ancak bu ayarları ISP vb. bir yer için yapıyorsanız, o zaman bu deÄŸerin daha yüksek olması lazım. Benim gibi kiÅŸisel bir alan adı için yapıyorsanız 5 civarları oldukça uygun bir deÄŸer.
 • rewrite_header subject: [BU_SPAM_GIBI]_HITS_ Burada SpamAssassin’in spam olarak iÅŸaretledigi her mesajın konu kısmına mesajın spam olduÄŸunu anlayabileceÄŸimiz bir ifade eklesin diyoruz. O da [BU_SPAM_GIBI] benzeri bir ÅŸey olabilir. Siz istediginizi yazabilirsiniz tabii. _HITS_ degeri ise konu kısmında SpamAssassin’in verdiÄŸi spam puanını görebilmek için. _HITS_ deÄŸeri ne kadar yüksekse mesajın spam olma yüzdesi o kadar yüksektir.
 • whitelist_from: Burada 5 tane kutu var. SpamAssassin buraya yazacağınız alan adlarından gelen mailleri kontrol etmeyecektir. Ör: *.sahillioglu.net
 • blacklist_from: Burada SpamAssassin’in direkt spam olarak iÅŸaretlemesini istediÄŸiniz alan adları varsa onları yazabilirsiniz. Veya spam oldugunu düşündüğünüz bir e-posta mesajı spam olarak iÅŸaretlenmiyorsa onu bu kutulara yazabilirsiniz. Ör: *.itecturk.net (Ä°steÄŸim dışında gönderdikleri spam mesajlar nedeniyle kendilerine son derece öfkeliyim.)
 • whitelist ve blacklist alanları sadece 5 kutu ile sınırlı degildir. Save dediÄŸinizde gelen sayfada yeni boÅŸ kutular eklenecektir.
 • Save butonuna basıp ayarları kaydediyorsunuz.

Bu ayarları yapıp kaydettikten sonra sonra e-posta filtreleri eklemenin zamanı geldi.
4. Cpanel > Mail > Email Filtering > Add Filter linkine tıklıyorsunuz.

 • Filter kutusundan SpamAssassin Spam Header secilir.
 • contains ile baÅŸlayan kutudan begins with seçilir.
 • Sondaki boÅŸ kutuya da Yes yazılır.
 • destination alanına da spam olarak iÅŸaretlenen bu mesajların silinmesini istiyorsanız Discard yazıyorsunuz.
  Spam mesajlar için tanımladığınız bir e-posta hesabına veya dizinine aktarmak istiyorsaniz o adresi yazıyorsunuz.
  Ör: spambox@alanadiniz.com gibi

Åžimdi e-posta filtresinde eÄŸer discard dediyseniz spam olarak iÅŸaretlenen mesajlar /dev/null‘a gönderilecek yani yok edilecek. Ancak benim gibi, arada yanlışlıkla spam olarak iÅŸaretlenen önemli mesajlar olabilir diye (spam mesajlarımı gözle kontrol edip öyle silmek için) özel olarak tanımladığım bir e-posta hesabına yönlendirilsin dediyseniz bu yöntemi biraz daha güzelleÅŸtirelim.
Öncelikle spam olarak iÅŸaretlenen mesajları spambox hesabımızda görmeye baÅŸlayacağız. Bu mesajların konu kısmında 5′ten (yukarıda konu kısmına _HITS_ deÄŸerini eklemiÅŸtik) baÅŸlayıp 30′a 40′a kadar puan verilen spam mesajları göreceksiniz. Yukarıda da yazdığım gibi bu puan ne kadar yüksekse mesajın spam yüzdesi de o kadar yüksek olacaktır. Åžimdi benim istedigim durum ÅŸu: 9 ve üzeri puan alanlar benim için %100 spam mesaj demektir. Öyleyse 9 ve üzeri puan alanlar direkt silinsin istiyorum. Böylece daha az mesajı -acaba yanlışlıkla spam olarak iÅŸaretlenmiÅŸ olabilir mi diye- kontrol edecegim. Bunun için yapmamız gerekenler ÅŸunlar:

 • Cpanel > Backups > Download Email Domain Forwarder or Filter Backup bölümünden alan adımıza ait ana filtrenin yedeÄŸini .gz uzantılı olarak indiriyoruz.
 • Bu dosyayı açıp içindeki dosyada ÅŸu ÅŸekilde bir ayarlama yapıyoruz:

  # Exim filter
  if not first_delivery and error_message then finish endif
  
  if $message_headers contains "X-Spam-Level: ********"
  then save "/dev/null" 660
  else
    if $h_X-Spam-Status: begins "Yes"
    then deliver "spambox@alanadim.com"
    endif
  endif
 • Yukarıda spambox@alanadim.com yerine spam için açtığınız adresi yazmanız gerekiyor.
 • Bunu yaptıktan sonra dosyayı .gz formatında Cpanel > Backups > Restore an Email Domain Forwarder/Filter adımından geri yüklüyorsunuz.
 • YüklediÄŸiniz dosyanın testini Cpanel > Mail > Email Filtering > Filter Test adımından SpamAssassin’in yakaladığı ve spam olarak iÅŸaretlediÄŸi bir mesajın kaynak kodunu yükleyerek yapabilirsiniz.
 • “X-Spam-Level: ********” satırında gördüğünüz yıldızlar mesajın spam puan sayısına(_HITS_) denk gelmekte. Yani SpamAssassin bir mesaja 9.2 puan vermiÅŸse, o zaman X-Spam-Level header’ında 9 yıldız oluyor. 15 yıldız varsa 15 puan almış demektir.
 • Yukarıda yazdığım filtredeki kodun yapacağı iÅŸlem ise ÅŸu: EÄŸer 9 ve üzeri spam puanı almışsa bu mesajı sil/yok et. Yok eÄŸer 9 puanın altındaysa o zaman spam olup olmadığına bak. EÄŸer spam olarak iÅŸaretlenmiÅŸse, o zaman bunu spambox@alanadim.com adresine gönder. Spam olarak iÅŸaretlenmemiÅŸse de hiçbir iÅŸlem yapma.

Ä°ÅŸte bu kadar…
Spam mesajlardan kendi alan adınıza ait e-posta hesaplarınızda Cpanel ve SpamAssassin ile kurtulmanın bir yöntemi bu ÅŸekilde. Bu yazı serisinin devamında farklı yöntemleri anlatmaya çalışacağım. Åžimdilik bu yazıda bu kadar :) Umarım iÅŸinize yarar… Yorumlarınız, önerileriniz ve sorularınız için yorum formunu kullanabilir veya iletiÅŸim sayfasındaki adreslerden bana ulaÅŸabilirsiniz…


Comments
No Comments   |    |  Comments RSS on this post.  |  
No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
SHATO Web Hosting Services